Připravované obecní investice a akce pro rok 2018 Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Pátek, 16 Březen 2018 00:00

Na základě schváleného obecního rozpočtu bych Vás rád trochu podrobněji seznámil s nejvýznamnějšími plánovanými ( fyzicky realizovanými ) akcemi pro rok 2018.

 

leden:

 • pokračování na projektu pro stavební povolení - "Revitalizace rybníka Hluboček a jeho okolí" ( předpokládané ukončení 04/2018 dle vypsání dotačních zdrojů, podání žádosti o datoci 06/2018, předpokládaný náklad 210.000,- Kč )
 • pokračování na projektu pro územní a stavební povolení - "Čistírna odpadních vod a kanalizace 2. etapa" - pokračování ( 10/2018 a 12/2019, odhad 300.000,- Kč )
 • pokračování na projektu  pro územní a následně stavební povolení ZTV Nad Uličkou a ZTV Čístré ( 07/2018 a 12/2018, 290.000,- Kč )
 • podání žádosti o dotaci  z POV ČR ( rekonstrukce podlahy haly ) a POV ZL ( zeď na hřbitově )
 • pokračování ve zpracovávání archiektonické studie BUS Terminálu s následným zadáním PD pro územní a stavební řízení ( 05/2018, cca 300.000,- Kč )
 • pokračování projekčních prací na Dopravní stavby 2017 ( 07/2018, odhad do 150.000,- Kč ) - jedná s eo o rekonstrukci MK a chodníků Čístré + Drahy, parkoviště před MŠ + Na Váze ( před Kolibou ), prodloužení rozšíření kostkovice u Koloniálu
 • projekční přípravy na modernizacici veřejného osvětlení  - spojeno s modernizací sítě NN E.ONu ( 12/2019, odhad na PD+přípravu 300.000,- Kč )

 

únor, březen:

 • výběrové řízení na realizace a projekční práce zahajované v roce 2017 ( 04/2018, do 50.000,- Kč )
 • zahájení prací na výměně oken+ zateplení půdy na zámku( 07/2018, 6,0 mil Kč ) a instalace požárních čidel na zámku ( 07/2018, 0,4 mil Kč )
 • zahájení realizace prací: Polní cesta + stromořadí + interaktivní prvky  Chrástky ( 10/2017, 12,75 mil. Kč )

 

duben:

 • zahájení prací  Rekonstrukce chodníku a VO na hřbitově  - dotace MZe ČR ( 08/2018,  cca 1,04 mil Kč)
 • zahajení prací na nadvýšení zábradlí ma mostu pod kaštany a lávce do parku ( 05/2018, 120.000,- Kč )
 • dotační žádost na čerpání z naší MAS Dolní Poolšaví  - akce bude dále specifikována dle podmínek výzvy ( 12/2019, odhad na realizaci 0,5 mil. Kč )
 • zahájení projekční přípravy na vzájemné přestěhování knihovny a školní dílny resp. změny užívání na zdravotním středisku (12/2018, PD + PBŘ odhad 120.000,- Kč)

 

květen:

 • ochranný asfaltový nástřik "turbo"  - MK různě po obci, drobné opravy ( 05/2018, odhad 50.000,- Kč )
 • rekonstrukce podlahy hlavního sálu haly, nouzového osvětlení, podlah přísalí, sklepa částečně s dotací ( 09/2018, cca 4,0-5,0 mil. Kč )
 • dodání ( zapůjčením na 5 let s následným darováním ) 900l kompostérů do březolupských domácností ( 07/2018, cca 1,0 mil Kč )
 • dokončení ošetření fasády Bytového domu Místní hospodářství ( 05/2018, cca 100.000,- Kč )
 • obnova svislého dopravního značení ( 07/2018, odhad do 200.000,- Kč )

 

červen:

 • pokračování rekonstrukce resp. údržby polních cest pomoci recyklovaného materiálu z místních komunikací ( 10/2018, 150.000,- Kč )
 • zahájení prací na dotačních akcích ( pokud bude dotace ) zajištění hřbitovní zdi ( 10/2018 2,2 mil Kč )
 • podání žádosti o dotaci na Revitalizaci rybníka Hluboček a jeho okolí ( realizace: cca 12/2020, odhad realizační ceny 12,0 mil Kč )

 

červenec, srpen:

 • realizace akcí v terénu- viz předchozí řádky
 • realizace ZTV NAd Uličkou  ( 11/2018, odhad cca 3,0 mil Kč )
 • zadláždění nádvoří ( dříve také átrium ) zámku ze žulových kostek ( 08/2018, odhad 300.000,- Kč )
 • demolice nebo další zajištění RD č.p.156 - Ferdovo ( 10/2018, demolice 150.000 )

 

září:

 • turistický altán č. IV ( 10/2018 , 30.000,- Kč ) - podél rekonstruované polní cesty Chrástka

 

říjen:

 • kolaudace  a předání akcí v terénu - viz předchozí řádky
 • zajíštění komunálních voleb - do zastupitelstev obcí

 

 

Mimo výše uvedené fyzicky viditelné akce a dalších drobnějších prací, budou pokračovat přípravné práce např. na záměrech, výkupech pozemků, studiích či stavební dokumentaci pro získání případně až stavebního povolení na akce:

projekt pro stavební povolení - Základní technická vybavenost pro Bytové domy Za ohradů - ZTV_BDZO

průmyslová zóna v okolí ČOV

cyklotrasa Březolupy - Bílovice

investice do školství přes rozpočet ZŠ+ MŠ

a jiné

 

Upozornění: výše uvedené datumy a náklady prosím berte jako orientační.

 

 

Zobrazeno : 7203x