Březolupské rody III. 20. století Tisk
Napsal uživatel Radek Berecka   
Čtvrtek, 14 Leden 2016 13:38

Březolupské rody v průběhu 20. století.

 

Březolupské rody v průběhu 20. století

 

 

1. Úvod:

 

V našem obecním zpravodaji v roce 2014 jsem uveřejnil dva články o březolupských rodech v 18. a 19. století, a slíbil, že se k tomuto tématu opět vrátím. V aktuálním čísle zpravodaje pokračuji v tomto „seriálu“, a tentokrát se zaměřím na rody ve století dvacátém. 

 

Přesněji budu vycházet z údajů o sčítání lidu v roce 1910 a soupis obyvatel obce z let 1966-76.

 

 

2. Nejrozšířenější rody ve 20. století:

 

Nejdříve se zaměřím na rody, které patřily v naší obci v obou sledovaných obdobích 20. století mezi nejpočetnější, a které se vzhledem k poměrně nedávné době většinou vyskytují dosud v Březolupech v nemalém počtu.

 

Pro přehlednost uvedu zjištěné údaje v tabulce, v posledním sloupci jsou č.p. domů, na nichž žily příslušné rody v roce 1910 i 1970.

 

rod

počet rodin

1910

počet rodin 1966-75

č.p. domů

Andrýsek

5

9

13,36

Blažek

5

5

73

Fusek

4

10

105,112

Hoferek

11

32

61,68,72,81,103,143

Hrabica

6

8

48,223

Hubáček

18

36

31,110,120,243

Krejčiřík

6

6

114,169

Křen

6

10

11,67

Lysoněk

12

16

60,101,190,211,220

Michálek

15

9

12,22

Pastyřík

5

6

77

Postava

6

11

55,256,257

Sklenář

6

9

17,21

Tomek

6

5

 

Vajdík

7

8

29

Vrzal

4

4

222

Vyorálek

6

3

251

 

Na některých z těchto domů pak žijí potomci těchto rodů dodnes, jiné již naopak obývají zcela jiní občané Březolup.

 

Jak je vidět s velkým náskokem, zejména pak ve druhé polovině 20. století, vedou rody HUBÁČEK a HOFEREK. Za zmínku stojí určitě i hodně rodin ANDRÝSKŮ, LYSOŇKŮ, MICHÁLKŮ, FUSKŮ, KŘENŮ, SKLENÁŘŮ A POSTAVŮ.

 

 

 

3. Početnější rody z let 1966-75:

 

V této části článku pak uvádím přehled březolupských rodů, které sice v roce 1910 měli pouze několik rodin, ale za přibližně šedesát let jejich počet výrazně vzrostl.

 

rod

počet rodin

1910

počet rodin 1966-75

č.p. domů

Bednařík

0

5

 

Berecka

1

6

123

Gajdůšek

3

11

86

Hanáček

3

5

 

Hovorka

2

5

 

Křižka

3

7

119

Mikel

1

5

 

Mikulka

3

7

45

Svoboda

3

5

 

Řezníček

2

5

63

Tureček

2

5

71,95

Zajíc

3

6

131

Zůfalý

2

5

 

 

Všechny tyto rody se udržely na „mapě“ Březolup až do dnešního dne, i když počet jejich členů se výrazně liší.

 

Samozřejmě, že se v naší obci i v tomto století objevila ve vesnici další příjmení, která byla zastoupena méně než pěti rodinami. Pokud má někdo zájem o podrobnější informace o nich, má možnost se zúčastnit schůzky zájemců o genealogii z Březolup a okolí, kterou svolávám přibližně jedenkrát za dva měsíce v zasedací místnosti Obecního úřadu Březolupy.

 

 

4. Závěr:

 

Tímto končí třetí putování historií Březolupských rodů, tentokrát ve století dvacítém. Další, pravděpodobně poslední, článek o rodech ve století 17. a tzv. Lánovém rejstříku z let 1669-79 (nejstarším soupisu vlastníků půdy v Březolupech) budu teprve zpracovávat a uveřejním někdy v budoucnu.  

 

Všechny články s historickou tématikou, které jsem již dříve zpracoval, jsou umístěny na internetové webové stránce obce Březolupy (www.brezolupy.cz) v záložce HISTORIE OBCE.

 

 

Článek zpracoval dne 22. 11. 2015 ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy.

 

 

 

Zobrazeno : 14909x