Březolupské rody ve II. polovině 17. století Tisk
Napsal uživatel Radek Berecka   
Úterý, 10 Leden 2017 11:53

Březolupské rody ve II. polovině 17. století

 

1. Úvod:

 

Přesně po roce plním „slib“ a v letošním čtvrtém čísle našeho obecního zpravodaje uveřejňuji další a již poslední článek o březolupských rodech, tentokráte ze vzdáleného století 17.

 

V tomto případě je již psaných materiálů poskrovnu a tak jsem vycházel zejména z tzv. Lánového rejstříku z let 1656-69, což je nejstarší soupis vlastníků půdy na Moravě a tedy i u nás v Březolupech. Dalším zdrojem byly zápisy z matrik narozených a oddaných (kde byly zaznamenávání i občané nemajetní) farnosti Bílovice z let 1690 – 1699, pod níž naše vesnice v té době patřila. 

 

 

2. Nejrozšířenější rody v 17. století:

 

Nejdříve se zaměřím na rody, které patřily v obou informačních zdrojích mezi nejpočetnější. V této době ještě nebyla používána čísla popisná domů, která byla zavedena až roku 1771, tj. o více než sto let později, a proto není možné většinou jednotlivé rodiny úplně spolehlivě propojit směrem do budoucnosti.  

 

V prvním seznamu uvedu rody, které byly zastoupeny v Lánovém rejstříku v roce 1669 více vlastníky půdy. Byly to tito: BOBOLÍK, LYSONĚK, PÁNEK, SVEC, SAMEK, JUŘÍČEK A POLÁCH. Zajímavostí je, že se v té době používalo spíše příjmení ve tvaru: Lysoňků, Pánků, Šveců apod.

 

Dále jsou v tomto soupisu již i další takříkajíc „starobřezolupské“ rody: BARTONÍK, ŠVENDA, BLAŽEK, BLAHA, HOFEREK A HUBÁČEK. Některé z nich se „udržely“ v Březolupech až do dnešních dnů, jiné pak „vymřely“ v době nedávno minulé.

 

Čtení lánového rejstříku není vůbec jednoduché, a proto nemám všechny údaje zatím spolehlivě ověřeny. V současné době si ho můžou zájemci prohlédnout na internetových stránkách Moravského Zemského archívu v Brně. Pro ilustraci připojuji úvodní část rejstříku pro Březolupy v originále.

 

alt

 

 

 V následující tabulce jsou uvedeny rody, které žili v Březolupech ve větším počtu na samém konci 17. století v letech 1696 až 1699, nebo nebyly sice tak početné, ale jsou v obci rozšířeny až do dnešní doby. Využil jsem zde údajů zjištěných z matrik narozených a oddaných farnosti Bílovice:

 

 

rod

počet rodin 1696-99

jiný tvar příjmení

Bartoník

1

Bartoníček

Blaha

1

Blahušek

Blažek

3

 

Bobolík

2

 

Bolenoška

2

 

Čižmář

2

Čižmařík

Dýšek

1

 

Fusek

1

 

Hoferek

2

 

Hrabica

2

 

Hubáček

2

 

Kovář

3

 

Krejčiřík

2

 

Lysoněk

1

 

Otépka

1

 

Polách

2

 

Rozinek

2

 

Vadas

2

 

Zbytek

2

 

 

 

Pro dokreslení uvádím latinský originál zápisu o svatbě občanů Březolup. Jana, syna Petra Polácha a Anny, dcery Václava Švece. Svatba se uskutečnila dne 23.1.1696 ve farním kostele v Bílovicích.

 

alt

 

 

3.Zajímavé rody z let 1656-99:

 

Nejprve uvedu přehled největších vlastníků půdy v době vytvoření Lánového rejstříku, což byl tříčtvrtělánící. Ti vlastnili přibližně 14 hektarů půdy a byli to tito občané tehdejších Březolup: Václav NEČEKAL, Jan BOBOLÍK, Mikuláš BARTONÍK, Pavel HUBÁČEK, Jan JUŘÍČEK, Jan POLÁK a MATUŠÍK (u některých vlastníků byla uvedena pouze příjmení).

 

Pozdějším „drobením“ vlastnictví pozemků se již tak velcí vlastníci v Březolupech (ani v jiných vesnicích) většinou nevyskytovali. Například v dalším soupisu vlastníků, tzv. Tereziánském katastru z roku 1775 již byly v Březolupech největšími vlastníky polností jedenáct půlláníků. Úplný seznam z roku 1775 je možné si přečíst například v knize „Kronika Březolupy do roku 1918“ (autorů Stigler, Kopal), vydané Obecním úřadem Březolupy roku 2001. Případní zájemci si můžou knihu i v současné době zakoupit na OÚ Březolupy.

 

Další příjmení ze 17. století již v průběhu pozdějších staletí z „rodové mapy“ Březolup zmizely v propadlišti dějin, ale myslím si, že si i přesto zaslouží malé připomenutí. Byly jimi například: KRCHŇÁK, MIKULA, ZIMOLKA, ŠVEC, MATYÁŠTÍK, DANĚK, BOLENOŠKA, PAVLŮ, MARTINŮ, BEČICA, ŘIBOVSKÝ, FRANCEK, MANDÍK, MEZÍRKA, POCHAB, ROZINEK, nebo ZBORNÍK.

 

 

4. Závěr:

 

Tímto končí čtvrté a poslední putování historií Březolupských rodů. Tentokrát jsem Vás seznámil s obyvateli naší obce v již poměrně hodně vzdáleném století sedmnáctém. Zjišťování informací bylo již velmi složité, jak můžete posoudit ve vložených ukázkách originálních textů. A zcela určitě bude možné na moji práci navázat a téma v budoucnosti ještě více probádat a roszšířit.

 

Samozřejmě, že rodů v naší obci za 318 let v období 1657 – 1975 bylo podstatně více, než jsem postupně vyjmenoval ve svých článcích. Zaměřil jsem se však zejména na rody v obci více zastoupené, nebo něčím zajímavé, samozřejmě mám ve své databázi i rody další. Informace o nich můžu sdělit případným zájemcům (stejně jako již několikrát v nedávné době) elektronicky po jejich dotazu zaslaném na e-mailovou adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně na osobní schůzce.

 

 

Tento článek, stejně jako i všechny ostatní s historickou tématikou, bude umístěn pro případné zájemce na internetové stránce obce Březolupy (www.brezolupy.cz) v záložce HISTORIE OBCE.

 

 

Článek zpracoval dne 28. 11. 2016 ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy.

 

Zobrazeno : 12693x