Rekonstrukce komunikací pro pěší v obci Březolupy Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Úterý, 26 Duben 2016 09:15

Obec Březolupy připravuje úpravy stávajících chodníků při silnici II/497 na Zápolí a osazení přechodu přes II/497 v centru obce světelnou signalizací ( poptávkový semafor ).

 

V nejbližších letech by se mohli chodci v naší obci cítit bezpečněji.  Naše obec se uchází o získání finančních prostředků na úpravy stávajících z hlediska bezpečnosti dvou nevyhovujících úseků pěších komunikací ležících podél silnice II/497. Finance v celkové výši až 90 % způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru snad budou získány z prostředků EU prostřednictvím  Integrovaného regionálního operačního programu a ze státního rozpočtu ČR.

První k rekonstrukci určený úsek chodníku směřující na Zápolí začíná u domu č.p. 316 a vede až k  „zahradnictví" u vjezdu do obce. Další část chodníku bude řešena spolu s úpravou přechodu v těsné blízkosti autobusové zastávky “Březolupy, Zámek“. Níže jsou dostupné situační výkresy k oběma zamýšleným úsekům.

Rekonstrukcí neprojdou pouze samotné chodníky, které se nově pokryjí zámkovou dlažbou. Ke zvýšení bezpečnosti napomohou především úpravy navazujících míst pro přecházení, které budou řešeny spolu s varovnými a signálními pásy bezbariérově.  Bezpečnostní prvky jsou určeny zejména osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Obdobná rekonstrukce se uskuteční v lokalitě při zastávce „Zámek“. Přechod pro chodce zde bude také vybaven světelnou a akustickou signalizací. Světelná signalizace na zmíněném, značně frekventovaném místě v centru obce přispěje ke zvýšení bezpečnosti zejména dětí, které využívají autobusovou přepravu při dojíždění do školy.

Uskutečněním zamýšleného záměru dojde k celkovému propojení stávající, již revitalizované sítě bezpečných pěších komunikací obci do jediného nedílného celku. 

 

Situační výkresy:

SO Chodník Zápolí

files/C_104-2_SIT_BREZOLUPY_CHODNIK-ZAPOLI_DSP.pdf

 

 

SO SSZ Přechod pro chodce Březolupy

files/PDPS_C02_ssz_prechod pro chodce_KOORDINACNI_SITUACNI_VYKRES.pdf

Zobrazeno : 13985x