Autobusový terminál Březolupy Tisk
Napsal uživatel Dana Šohajková   
Středa, 13 Září 2017 15:01

Obec Březolupy připravuje záměr na vybudování autobusového přestupního terminálu přímo v centru. K vybudování terminálu dojde v prostorách stávající zastávky autobusu Březolupy, zámek.

Autobusového terminálu by se mohli obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací či veškeří uživatelé veřejné dopravy dočkat již v nejbližších letech.

 

Obec se uchází o získání dalších finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu na úpravy stávajících prostor v blízkosti centra pro účely zbudování dopravního terminálu. Finance v celkové výši až 90% způsobilých výdajů potřebných pro realizaci záměru budou získány z prostředků EU a ze státního rozpočtu ČR.

 

Kromě samotných nástupních a výstupních prostor pro cestující, plochy pro příjezd a zastavení autobusu, řeší projekt i bezbariérové propojení prostor terminálu na již zbudované stávající pěší komunikace v okolí.

 

Pro cestující dojde v blízkosti autobusové stanice k vytvoření čekárny. Spolu s čekárnou dojde k vybudování elektronického informačního systému informujícím o spojích autobusové dopravy.

 

Cyklisty potěší zbudování vyhrazených míst dostatečně uzpůsobených pro uskladnění kol v režimu B+R. V souvislosti s realizací terminálu dojde k vybudování parkovacích míst i vyhrazených parkovacích ploch v režimu K+R pro krátkodobé zastavení v těsné blízkosti míst pro zastavení autobusů.

 

Realizací projektu dojde k zatraktivnění a zpřístupnění stávající veřejné hromadné dopravy i dalších forem udržitelné dopravy, tedy cyklistiky a pěší přepravy.

 

Projekt terminálu zároveň významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti osob, využívajících autobusovou přepravu, tak i samotných komunikací pro pěší.

 

Příloha: koordinační a situační výkres

 

files/sohaj/Koordinacni vykres.pdf

 

files/sohaj/Situacni vykres.pdf

Zobrazeno : 7893x