První načtení "ekobodů" ve sběrném dvoře Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Pátek, 19 Leden 2018 12:05

Ve sběrném dvoře byly prvně načteny vytříděné komodity na vaše odpadové účty.

 

V pondělí 15.1.2018 proběhlo první načtení pytlů s plasty a dalších vytříděných komodit ve sběrném dvoře na vaše odpadové účty.

Po přihlášení na svůj odpadový účet naleznete  vámi odevzdané komodity v sekci Hodnocení stanoviště  (  po přihlášení nahoře vlevo ) a pak na konci této sekce.

Některé pytle nebyli bohužel označeny ( čárovým kódem ani permanentním, např. lihový fixem číslo popisné ) a tudíž nemohli být na vaše účty připsány.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Hodně pytlů s plasty bylo lehčí než minimální hranice ( tj. 2,5 kg ) pro připsání ekobodů a tudiž vám nemohli být za tyto pytle ekobody přiděleny !!!

Doproučuji si váhu odevzdávaného pytle s plasty, ale případně i papírem zkontrolovat a případně plasty ještě více sešlápnou a přidat.

 

Jenom připomenu, že stejná min. hmotnost pytle s plasty pro připsání ekobodů pro budoucí slevy pro rok 2019, platí i pro pytlový svoz po obci, kdy první svoz v rámci modernizace odpadového systéímu proběhne příští pátek 26.1.2018 od cca 7.00 hod.

Nezapomeňte pytle polepit čárovým kódem a lihovým fixem pro jistoti napsat na pytel i vaše č.p. ( doporučuji nalepit  a napsat  před tím, než pytel začnete plnit a před tím než jej budte mít vlhký či jinak znečištěný).

 

Děkuji vám, že třídíte odpady a také za trpělivost se zaváděním modernizace našeho systému s odpady.

Aktualizováno Pátek, 19 Leden 2018 12:29 Zobrazeno : 7264x