Návrh rozpočtu obce Březolupy na 2016 Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Úterý, 26 Leden 2016 00:00

Obec Březolupy zveřejňuje v souladu se zákonem o obcích "Návrh rozpočtu obce Březolupy na rok 2016"  

 

DOPLNĚNÍ ČLÁNKU Z 11.2.2016 :

Zastupitelstvo návrh rozpočtu obce Březolupy na rok 2016, stejně jak návrh podkladů a doplnění podkladů k rozpočtu obce Březolupy na rok 2016 na svém zasedání dne 10.2.2016 projednalo a schválilo rozpočet obce Březolupy pro rok 2016 ve znění těchto návrhů.

 

 

 

PŮVODNÍ ČLÁNEK Z 26.1.2016:

V rámci veřejně přístupného zastupitelstva obce Březolupy, konaného ve středu 10.2.2016 ( na zámku, Březolupy č.p. 90 ), bude mimo jiné projednáván i Návrh rozpočtu obce Březolupy na rok 2016.

 

informační text ke zveřejnění rozpočtu a rozpočtového výhledu:

files/rozpocet/2016/zverejneni_navrhu_rozpoctu_2016.pdf

 

 

V RÁMCI TOHOTO NÁVRHU ROZPOČTU OBCE BŘEZOLUPY NA ROK 2016 
JSOU ZVEŘEJNĚNY NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY :
 
1. Návrh rozpočtu obce Březolupy na rok 2016
files/rozpocet/2016/Navrh_rozpocet_obce_Brezolupy_2016.pdf
 
2. Návrh podkladů k rozpočtu obce Březolupy na rok 2016
files/rozpocet/2016/Navrh_podklady_k_rozpoctu_obce_Brezolupy_2016.pdf
 
3. Návrh doplnění podkladů k rozpočtu obce Březolupy na rok 2016 - SPOLKY
files/rozpocet/2016/Navrh_doplneni_podkladu_k_rozpoctu_obce_Brezolupy_2016.pdf
 
4. Předběžný výsledek hospodaření obce Březolupy za rok 2015
files/rozpocet/2016/predbezne_hospodareni_obec_2015.pdf
 
5. Předběžný výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Březolupy, okres Uherské Hradiště , příspěvkové organizace za rok 2015
files/rozpocet/2016/predbezne_hospodareni_ZS_2015.pdf
 
 
Občané obce Březolupy a jiné oprávněné osoby mohou své připomínky k tomuto návrhu rozpočtu uplatnit buď písemně na OÚ Březolupy č.p. 90, 687 13 ve lhůtě s datem doručení nejpozději do středy 10.2.2016 do 17.00 hodin nebo ústně na veřejně přístupném zasedání Zastupitelstva obce Březolupy konaného dne 10.2.2016 od 17.00 hody na zámku ( Březolupy č.p. 90 ) a to doby schválení usnesení k rozpočtu obce na 2016 .

 

 

Pozvánka ( program ) na veřejně přístupné zasedání zastupitelstva obce 10.2.2016 je zveřejněna v jiném článku: 

http://www.brezolupy.cz/www/index.php?option=com_content&view=article&id=5410:zastupitelstvo-obce-92016&catid=49:uedni-deska&Itemid=57

Poznámka "pod čarou" pro občany:

pod bodem 1. je zveřejněna podoba návrhu rozpočtu v souladu s požadavky zákona a auditorů

pod bodem 2. a 3. je zveřejněno téměř totéž, co v bodu 1. - jedná se ale o pracovní, podrobnější podklady pro zastupitele, které by pro Vás mohli být alespoň o něco málo přehlednější

 

Zobrazeno : 5915x