VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2018 Tisk
Napsal uživatel Martina Urbancová   
Středa, 01 Listopad 2017 00:00

INFORMACE O VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 12. a 13. ledna 2018

 

Oznámení o místě a době konání volby prezidenta České republiky v obci Březolupy:

files/Martina/Oznameni o volbe prezidenta 2018_ Brezolupy.pdf

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ INFORMCE PRO VOLIČE ( informace budou průběžně doplňovány):

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů Obecní úřad Březolupy (tel. 572 580 116, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi v základní škole (tel. 572 580 138) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
 

 

Voličské průkazy

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta 2018: INFORMACE - VOLIČSKÝ PRŮKAZ
 
 
Možnost volit při volbě prezidenta ČR v roce 2018 v zahraničí
Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2018 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hodlá hlasovat na tamním zastupitelském úřadě, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
 
Více informací o volbě v zahraničí: INFORMACE - VOLBA V ZAHRANIČÍ
 
 
Možnost volit při volbě prezidenta ČR v roce 2018 v nemocnici či jiném podobném zařízení
Při pobytu ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci může oprávněný volič za splnění podmínek zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), rovněž uplatnit své aktivní volební právo. Má několik možností, jak postupovat, odvislých do určité míry od charakteru jeho pobytu nebo hospitalizace, a to zda půjde o pobyt dlouhodobý či krátkodobý.
 
Více informací o volbě v nemocnici či jiném podobném zařízení: INFORMACE - VOLBA V NEMOCNICI apod.
 
 
PŘÍPADNÉ DRUHÉ KOLO VOLBY - INFORMACE:
 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky:
v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do druhého kola všichni tito kandidáti pouze z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na druhém místě, postupují do druhého kola volby prezidenta kandidát z prvního místa a všichni kandidáti z druhého místa.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého kola volby prezidenta, přestane být volitelný za prezidenta republiky před druhým kolem volby prezidenta anebo se práva kandidovat vzdá, postupuje do druhého kola volby prezidenta kandidát, který v prvním kole volby prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů postupují všichni takoví kandidáti. Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy, účastní-li se ho pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
 
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů postupujících do druhého kola volby ve dnech volby prezidenta České republiky ve volební místnosti.

 

 

Grafické rozdělení volebních okrsků v obci Březolupy:  

alt

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně voleb se na nás můžete obrátit na
tel. č. 572 580 116 nebo na e-mail  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 
Aktualizováno Čtvrtek, 26 Říjen 2017 08:17 Zobrazeno : 3884x