Záměr obce Březolupy Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Pátek, 26 Leden 2018 00:00

Obec Březolupy zveřejňuje opakovaně záměr na směnu části obecního pozemku KN p.č. 3571/1 za část pozemku KN p.č. st. 103.

 

Jedná se o opakovaný záměr, došlo k upřesnění výměr a průběhu hranice dle geometrického plánu.

 

záměr: files/18_01_25 smena_cast3571_1_za_st103.pdf

geometrický plán: files/18_01_25_GP_smena_cast3571_1_za_st103.pdf

 

 

 

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Leden 2018 18:16 Zobrazeno : 2739x