Možnost pronájmů různých obecních remízků a stromořadí podél polních cest Tisk
Napsal uživatel Ing. Petr Kukla, starosta   
Úterý, 21 Únor 2012 14:40

S blížícím se koncem KPÚ zveřejňujeme záměr obce na bezplatný pronájem různých obecních remízků a stromořadí, povětšinou kolem stávajícíh polních cest.

 

doplnění z 2.3.2012: Tento záměr byl schválen na radě obce dne 29.2.2012 a a počínaje 2.3.2012 byl tedy oficiálně vyvěšen na úřední desce, sejmut pak 19.3.2012.

 

původní znění: 

Před posledním krokem v rámci končící KPÚ, kterým je překlopení komplexní pozemkové úpravy do evidence katasru nemovitostí a který se očekává každým týdnem , ne-li dnem, zveřejňuje obec Březolupy záměr na  bezplatný dlouhodobý pronájem částí obecních pozemků.

Tato nabídka směřuje směrem k zájemcům o vyčištění různých zarostlých remízků a stromořadí, většinou podél obecních polních cest.

 

Jako pilotní remízek ke zjištění zájmů o tento typ využití vetšinou náletově zarostlých remízků byl vybrán remízek podél původní cesty "Nade Drahama" směrem na nový dvůr  - od cca posledního RD ( č.p. 366 )  po kříž ( předmětná lokalita je vidět na obrázku viz níže ).

Jedná se o pozemek resp. jeho část v k.ú. Březolupy, dle stávající evidence katastru nemovitostí p.č. PK 3552/1 a část některých sousedních parcel, dle nové evidence po KPÚ p.č. 4017 a 4051 .

 

Předpokládáme dlouhodobý bezplatný pronájem k využití většinou pro pěstování ovocných stromů se základní údržbou pozemku ( sečení alespoň 2x ročně a pod ) ze strany nájemce. Doba nájmu bude nejpíše na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou ze strany obce řádově 2- 4 roky, ovšem nejdříve 5-10 let po vyčištění remízku.

Při čištění remízku budou zachovány i větší "neovocné" stromy, které mají krajinotvorný význam.

 

Pokud Vás tato nabídky zaujala, kontaktujte nás.

Ve vaší případné žádosti uveďte prosím mimo Vaše inciály a kontakty také účel, ke kterému chcete remízek využít a také orientačně předpokládanou Vámi požadovanou výměru.

 

Dle zájmu v této lokalitě "Nade Drahama" budou k obdobnému využití nabídnuty i některé další remízky a zarostlé stromořadí v majetku obce.

 

 

 

Zobrazeno : 20864x