Rod z Holle Tisk
Napsal uživatel Radek Berecka   
Čtvrtek, 10 Prosinec 2015 06:40

Stručná historie rodu rytířů z Holle na panství Březolupy.

 

Statek Březolupy (březolupské panství) získal Jan Jindřich rytíř z Holle se svou ženou Annou dne 19. února 1804 koupí od Františka Antonína a Jana Josefa z Khewenhülleru.

 

Jeho rod nebyl nikterak starobylý, obdržel inkolát, tj. šlechtické obyvatelské právo a rytířství, na Moravě dne 24.4.1792. Toto povýšení získal otec Jana Jindřicha, Heinrich Holle (nar. 1734) za zásluhy při doktorské službě v Rakouské císařské armádě. Do armády vstoupil v červnu 1756 jako podchirurg u dělostřelectva, účastnil se celé sedmileté války a ve vojenských službách zůstal až do 6.6.1799. Jeho manželkou byla Rozalie roz. Gezek von Rittersfeld.

 

Jan Jindřich(celým jménem Bernard Karel Boromejský), pán na Březolupech, se narodil 6. listopadu 1771 v Jindřichově Hradci č.p. 17 při otcově službě armádě. Zcela jistě však používal, jako většina panstva, německého jména Johan Heinrich von Holle, vystudoval práva a stal se koncipistou u moravsko-slezského gubernia.

 

Originál záznamu z knihy narozených č.5 pro farnost Jindřichův Hradec o narození Jana Jindřicha z Holle

alt

 

 

 

Oženil se dne 24. listopadu 1796 v Brněv kostele sv. Jakuba s dcerou Josefa Freiberga (obchodníka z Hodonína) Annou, narozenou 10.6.1778 v Hodoníně a postupně vlastnili krátce v letech 1799 – 1801 statek Miroslavské Knínice ve Znojemském kraji, V době od roku 1800 do 1804pak panství Česká Olešná v kraji Jihlavském. V této době se dne 25. září 1801 dočkal povýšení do rytířského stavu a polepšení erbu.

 

Originál záznamu z matriky oddaných č.16890 pro farnost Brno – Sv. Jakub o svatbě Jana Jindřicha z Holle a Anny Freiberg.

alt

 

 

 

Od roku 1804 vlastnil rod z Holle Statek Březolupy, Jan Jindřich byl až do své smrti roku 1813 hejtmanem Uherskohradišťského kraje. Zemřel v Uh. Hradišti 19. listopadu 1813 ve věku 44 let (příčina úmrtí byla vodnatelnost) a je jediným z vlastníků Březolup, který je pochován na místním hřbitově o čemž svědčí zápis v matriční knize zemřelých ze dne 21.11.1813.

 

Originál záznamu z matriky zemřelých č.11414 pro farnost Březolupy o úmrtí Jana Jindřicha z Holle

alt

 

Za doby panstva z Holle vypukla v roce 1825 v Březolupech vzpoura proti robotním povinnostem. Zdejším čtvrtláníkům bylo vrchností nařízeno, aby šli „dělat dřevo“ do panského lesa, ale dle panských myslivců se práce ani nedotkli a z lesa odešli. Obec se čtvrtláníků zastala a žádala Krajský úřad v Uh. Hradišti o ochranu s tím, že vrchnost březolupská požaduje tolik robot, že poddaní nemají čas na své vlastní hospodářství, takže nebudou schopni dostát svým daňovým povinnostem. Krajský úřad tuto žádost obce zamítl, poddané pak vyzval, aby uloženou robotu řádně vykonávali. Všichni, včetně pudmistra, byli pozváni do vrchnostenské kanceláře, kde byl sepsán protokol.  Místo všech usedlých k trestu třídennímu byli odsouzeni a za obec potrestáni: Josef Hubáček (pudmistr), Pavel Hubáček, Jan Pastyřík, Jan Křižka, František Blažek a Václav Krejčiřík. Tito jmenovaní byli uvězněni v zámeckém vězení. O dalším osudu této vzpoury není nic známo. Asi se sousedi v žaláři „umoudřili“ a robotovali již bez odporu.

 

 

 

Z roku 1828 je i nejstarší podrobná mapa obce Březolupy, která vznikla při vytváření tzv. Stabilního katastru. Na ní je možné vidět pozemky Rodu Holle i obecní a je možné si udělat obrázek pozemcích, které byly předmětem sváru. Mapu je možné si prohlédnout na internetových stránkách Moravského zemského archívu v Brně

Jeho manželka Anna po jeho smrti převzala správu panství a držela ho až do roku 1831, kdy hodne 11. dubna prodala rodině hrabat Logothetti.

 

Anna z Holle se svými syny koupila po prodeji Březolup roku 1831 panství Choryně, ležící nedaleko Valašského Meziříčí, které pak vlastnili až do roku 1871. Zde taky dne 18. dubna 1847 ve věku 72 let zemřela a byla pohřbena na místním hřbitově.  Její náhrobek byla renovován Obcí Choryně taktéž v nedávné době, konkrétně roku 2009.

 

Jindřich z Holle a jeho žena Anna měli čtyři děti, které se dožili dospělosti. Dceru Janu (provdanou z Nemaku) a syny Jindřicha, Vincence a Štěpána. Jindřich byl olomouckým kanovníkem a radou arcibiskupského soudu a zemřel roku 1861. Štěpán byl úředníkem moravského gubernia a zemřel taktéž roku 1861. Poslední syn Vincenc se roku 1832 oženil s Karolinou roz. Knesovou z Kelče a jeho přímí potomci dosud žijí. Další syn Ignác se narodil v Uh. Hradišti a zemřel dne 7.10.1811 v Březolupech, o čemž svědčí opět zápis v matrice zemřelých č. 11414.

 

 

Na jeho hrobě byl postaven náhrobek, který zde stál až do osmdesátých let dvacátého století. Současný pomník sice není úplně přesnou kopií původního, ale snahou bylo udělat náhrobek co nejpřesněji podle dochovaných fotek. Byl zhotoven kamenictvím Valehrach z Hořic a instalován na hřbitov 22.8.2015. Cena pomníku ve výši 165 tis. Kč a byla plně hrazena z rozpočtu Obce Březolupy.

 

Na pomníku je nápis podle dochovaných fotografií ze starších kronik obce Březolupy uložených ve Státním okresním archívu v Uh. Hradišti. Jeho přesné znění je: „Zde leží Jan Jindřich z Holle moravský hejtman, majitel panství Březolupy. Zemřel k bolesti své manželky, rodiny, známých a poddaných ve 44 letech věku svého 19. listopadu 1813 v královském městě Uh. Hradiště“.

 

Současná podoba pomníku rytíře z Holle

 

alt

 

Slavnostní „odhalení“ pomníku proběhlo 14. listopadu 2015 při příležitosti 202 let od jeho pohřbu na hřbitově za účasti dvaceti čtyř lidí z řad březolupské veřejnosti, Obce Březolupy a zástupkyně potomků tohoto rytířského rodu paní Nechvátalové.

 

 

Článek zpracoval 15. 11. 2015 a doplnil 1.12.2015

ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy.

Zobrazeno : 14116x