Rod Logothetti na panství Březolupy a Bílovice Tisk
Napsal uživatel Radek Berecka   
Úterý, 09 Leden 2018 05:29

Stručná historie rodu Logothetti na panství Březolupy a Bílovice

Tímto článkem navazuji na povídání o rodu z Holle a je celkově druhým v pořadí z dlouhodobějšího cyklu „Březolupská vrchnost“. Tuto tématiku budu nepravidelně uveřejňovat ve zpravodaji. Tentokrát je předmětem článku rod Logothetti, který získal statek Březolupy (březolupské panství) dne 11. dubna 1831 koupí od Anny z Holle.

 

Tento rod pocházel ze staré byzantské rodiny, jejíž členové zastávali v byzantské říši nejdůležitější úřady. Slovo „logohettes“ v řečtině znamená ministr. Po dobytí hlavního města říše Cařihradu osmanským vojskem v roce 1453, uprchli členové rodiny na ostrov Kréta a od roku 1462 jsou usazeni na ostrově Zakynthos (Zante) v Iónském moři, kde jsou dodnes jedním z tamních významných rodů.

 

Naši moravskou větev rodu založil JAKUB HRABĚ LOGOTHETTI, který se narodil 15.3.1741 v Zante jako Eiakobos kontes Logothetes. Roku 1775 po svatbě s Kateřinou d´Ymbault se usadil v Černovicích v Bukovině. Téhož roku obsazuje Bukovinu císař Josef II. a Černovice se stávají součástí Rakouské říše. Z manželství s Kateřinou se 16.3.1779 narodil v Černovicích syn JOSEF KAREL AUGUSTIN LOGOTHETTI, který se 17.2.1800 ve Vídni oženil s Marii Ester Barborou svobodnou paní z Locella, jejíž rodina bydlela v Brně. V Černovicích se jim 20.4.1801 narodil jediný syn HUGO JOSEF JAKUB LOGOTHETTI, který se později usadil v našem kraji.

 

Jeho otec však zemřel již 5.5.1811 v Černovicích a matka jej následovala 26.7.1815, kdy zemřela v rodném Brně. O čtrnáctiletého chlapce se starali příbuzní matky, rodina rytíře von Schönfeld. Na mladého a nepříliš bohatého šlechtice zpravidla čekala vojenská kariéra. V roce 1818 tak nastoupil jako kadet do 3. husarského pluku. Kromě budování vojenské kariéry se Hugo Logothetti stačil 19.12.1821 v Německých Knínicích u Moravského Krumlova oženit s Josefou Františkou de Paula svobodnou paní z Bartensteinu. Ta byla vnučkou kancléře císařovny Marie Terezie Josefa svobodného pána z Bartensteina a narodila se 12.5.1800 v Brně Emanuelovi svobodnému pánovi z Bartensteinu a jeho manželce Alžbětě svobodné paní Roden z Hirzenau.

 

S pomocí bohatých příbuzných, kteří si zetě oblíbili, koupil Hugo Logothetti v roce 1831 panství Březolupy a v roce 1836 i panství Bílovice. Měl se svojí ženou sedm dětí: Vladimíra, Hedviku, Bertu, Lodoisku, Alfréda, Julii a Zdenka. Ze synů se dospělosti dožili nejstarší Vladimír a nejmladší Zdenko. ZDENKO LOGOTHETTI se narodil se 10.8.1835 neznáma kdea stejně jako otec a bratr Vladimír i on sloužil v císařské armádě. V roce 1852 nastoupil jako kadet do 1. dragounského pluku a roku 1853 byl přeložen jako podporučík do 4. hulánského pluku, kde rovněž sloužil jeho bratr Vladimír. Ve vojenské službě se mu dařilo, v hodnosti rytmistra bojoval se svým plukem v letech 1859 až 1861 v Itálii. Po smrti svého otce Huga, opustil vojenskou dráhu a vrátil se zpět na Moravu. Toho postihl dne 16.5.1861 při cestě z Březolup do Bílovic záchvat mrtvice. Odnesli jej do bílovického zámku a zde 26.5.1861 zemřel v kruhu rodiny.

 

Bratři Vladimír a Zdenko Logothetti byli i politicky činní. Hned po zahájení procesu ústavnosti po roce 1861, se v našem okolí zapojili do spolkového života. Roku 1863 se podíleli na založení veslařského spolku Moravia v Uherském Hradišti a rovněž podporovali činnost uherskohradišťského střeleckého spolku. V Bílovicích soustředili kolem sebe mládence a zaměstnance velkostatku, s nimiž potom pomáhali při likvidaci požárů v blízkém okolí. Za pomoc při požáru v Kněžpoli roku 1861 a následně 1865 jim kněžpolské zastupitelstvo udělilo čestné občanství. V letech 1864 až 1867 byl hrabě Zdenko Logothetti v Březolupech starostou a dne 6.9.1871 byl zvolený do Moravského zemského sněmu. Patřil ke konzervativní frakci sněmu a věnoval se otázce policejních řádů.

alt

Zdenko hrabě Logothetti (Archiv rodiny Silva–Taroucca, zámek Čechy pod Kosířem)

 

 

Když v roce 1866 vypukla prusko–rakouská válka, nastoupil jako dobrovolník zpět do armády. Bojoval u Skalice, Schwemschädel a Hradce Králové. Za své zásluhy dostal saský Řád Pour le Merite. Dne 24.11.1869 se v Uherském Hradišti oženil s Augustinou Scharapatkou, dcerou březolupského sládka Petra Šarapatky, jemuž se narodila 7.9.1844 v Březolupech č. 88.

 

Zdenko se svojí rodinou však nebydlel na zámku v Březolupech, kde žila s početným služebnictvem jeho ovdovělá matka Josefa Františka de Paula, ale v domě čp. 129 v Mařaticích. Když Josefa Františka de Paula zemřela 5.4.1872, podělili se bratři o dědictví po rodičích, když vyplatili ostatní sourozence.Vladimír odkoupil 9.6.1873 Zdenkův podíl na Bílovicích a ponechal mu Březolupy. Zdenko Logothetti dlouho Březolupy nevlastnil. Prodal je hned roku 1872 statkáři Ludvíkovi Franklovi a koupil zámeček v Hoštiná u Půchova. V našem kraji si pouze ponechal domek v Mařaticích.

 

Zdenko Logothetti působil i ve státních službách. Stal se členem Řádu německých rytířů – Mariánského oddělení. V roce 1878 byl jako čestný major poslán do Rakousko–Uherskem obsazené Bosny a Hercegoviny. Bylo třeba znovu obnovit válkou zničenou zem a zde také pomáhal řád německých rytířů. Nejprve se stal okresním hejtmanem ve Fojnice a potom starostou v Sarajevu.

 

Zdenko Logothetti zemřel na služební cestě v Olomouci 19.1.1881 zaopatřený svým přítelem frenštátským farářem P. Antonínem Dolákem, který v letech 1862 až 1876 působil v Bílovicích jako kaplan. Dne 22. ledna byl převezený do Bílovic a pohřben do rodinné hrobky. Jeho manželka Augustina se po jeho smrti vrátila zpět na Moravu do Mařatic, kde žila ve svém domě čp. 129. Zemřela 9.2.1912 v Mařaticích na rakovinu žaludku ve věku 67 let. Pochovaná byla v Bílovicích vedle svého manžela. 

 

alt

Současná podoba hrobky rodu Logothetti na bílovickém hřbitově

 

 

Manželé Zdenko a Augustina Logothetti spolu měli dvě děti. Prvorozený syn MIKULÁŠ LOGOTHETTI se narodil 18.11.1870 v Mařaticích, v Chvalkovicích u Vyškova se oženil s Marií Kraut, která se narodila 13.5.1875. Z manželství se 1.4.1912 ve Welsu narodila dcera Medea Maria Alexandra hraběnka Logothetti. Mikuláš Logothetti zemřel 13.11.1922 ve Welsu a tímto datem vymřel rod Logothetti po meči. Jeho manželka Marie zemřela ve Welsu 9.8.1943.

 

Jako druhá se narodila v Mařaticích 22.12.1873 dcera Františka de Paula hraběnka Logothetti, která se roku 1903 v Lemberku provdala za Eugena rytíře z Paumgarten. Měli spolu dva syny: Zdenka a Mikuláše. Zemřela 20.1.1941 v Innsbrucku.

 

 

Článek zpracoval 22. 11. 2017 ing. Radek Berecka, kronikář obce Březolupy úpravou původních materiálů a informací od Pavla Krystýna kronikáře obce Bílovice.

 

Aktualizováno Úterý, 09 Leden 2018 06:35 Zobrazeno : 4136x